Külföldről támogatott civil szervezeteknek!

Mint civil szervezetek vezetői, önkéntesei bizonyára hallottak arról, hogy az Országgyűlés megszavazta „a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról" (2017. évi LXXVI. törvény) szóló jogszabályt.
A törvényt, a Magyar Közlönyben 2017. június 19-én hirdették ki, az ez utáni nyolcadik napon, 2017. június 27-én lépett hatályba, tehát időszerű foglalkoznunk vele.
Tájékoztatásként itt összegezzük kinek, miként, mikor kell vele foglalkoznia.

 

Kire vonatkozik:
Jellemzően minden egyesületre, alapítványra, KIVÉVE:
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó egyesületek;
- a vallási tevékenységet végző szervezetek;
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti nemzetiségi szervezetek és nemzetiségi egyesületek, valamint az alapító okirata szerint adott nemzetiség érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül összefüggő tevékenységet ellátó alapítványok;
- valamint a közalapítványok, a pártalapítványok és a kölcsönös biztosító egyesületek.

Mire vonatkozik a törvény, mit kell vizsgálni:
Civil szervezet részesül-e külföldről közvetve, vagy közvetlenül, pénzbeli vagy egyéb vagyoni jellegű juttatásban. Vagyis nemcsak azon támogatásokat kell számba venni, amelyek pénz formájában érkeznek, hanem az ingyenesen átadott vagyontárgyakat, ingyenesen kapott szolgáltatásokat is! Még akkor is, ha az magyarországi közvetítőn keresztül érkezik, erre utalhat a „közvetve” kifejezés.
Természetesen itt is van kivétel:
- Európai Uniótól származó forrásként költségvetési szerven keresztül kap – vagyis az „EU-s támogatások” azon része, melyet közvetlenül a Magyar Állam bírál el és folyósít.

Milyen értékhatárt kell figyelni:
Ha részesül ilyen jellegű támogatásban, akkor egy adott évben (2017.01.01-től) az összesített, együttes értékük meghaladja-e a 7.200.000 Ft-ot. Ha igen - és nem tartozik a fenti kivételek egyikébe sem -, akkor külföldről támogatott szervezeteknek minősül.

Mi a teendő?:
1. A szervezet 15 napon belül köteles bejelenteni külföldről támogatott szervezetté válását, amint eléri az összeghatárt, a jogszabály által meghatározott adatlapot benyújtva az illetékes törvényszéknek. (Információink szerint külön OBH-s nyomtatvány erre nem lesz, az "Egyéb kérelem" elnevezésű Pk-32-es űrlapon, vagy hozzá csatolva az adatlapot, mellékletként lehet a regisztrációt megtenni)
2. Az éves beszámoló elfogadását követően május 31-ig, köteles lesz az előző év külföldi támogatóiról egyenként számot adni, ha támogatónként a támogatás eléri vagy meghaladja az 500.000 Ft-ot, az értékhatár alatti támogatásokról pedig egy összesítést kell benyújtani (Pk-32-es űrlap segítségével)
3. Szervezet köteles közzétenni a honlapján, valamint sajtótermékeiben (saját újságjaiban), kiadványaiban, hogy a törvény alapján külföldről támogatott szervezetnek minősül.

Következmények kötelezettségszegőknek:
Ha az ügyészség „tudomást szerez” a mulasztásról, felszólítja az érintett szervezetet 30 napos határidővel, majd ezt követően újra felszólítja 15 napos határidővel, majd ezt követően 15 napon belül bírság kiszabását kezdeményezheti. Majd jöhet a törvényességi felügyeleti vizsgálat, melynek legrosszabb végkimenetele a megszüntetés. (nem valószínű, elvi lehetőség)

 

 

Civilsegéd Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18277810117
Jogi forma: Alapítvány
Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 32.
Fő tevékenység: 9499. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

E-mail: info@civilseged.hu

www.civilseged.hu

JoomShaper